Könyvelés helyben - könyvelés távban 06-20-333-4444

Mint erről egy korábbi bejegyzésben írtunk, a törvény már 2016. január 1.-jétől kötelezi a vállalkozókat, hogy szüntessék meg az online könyvelés rendszerében a rendkívüli bevételeket és ráfordításokat. Ennek a változásnak a terhét általában a könyvelő iroda – Tatabánya viseli: a könyvelő ezeket a változásokat át kell, hogy vezesse a számviteli szabályzatba is. Érdemes minden vállalkozónak áttekintenie a könyvelő iroda képviselőjével kötött szerződését, hogy a számviteli szabályzatának a frissítését is tartalmazza-e a havi könyvelés díja.

A tavalyi törvényi változáshoz idén megjelent az új előírásokhoz alkalmazkodó ajánlott számlatükör is. Hadd emeljek ki az új javaslatokból néhányat itt.

A korábban rendkívüli bevételek közé sorolt események többsége az átalakult 968-as számú számlacsoportba került. A 968-as csoport új javasolt neve “Nem részesedéshez vagy értékpapírhoz kapcsolódó egyéb bevételek” lett. A könyvelő gyakorlatában néhány fontosabb alcsoportja az új csoportnak:

9681.: Társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban meghatározott értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbség miatt realizált nyereség.

9682.: Elengedett kötelezettségek értéke – korábban ezt hitelező által elengedett kötelezettségnek hívta az online könyvelés a rendkívüli bevételek között.

9684-9687.: Véglegesen átvett pénzeszközök, illetve térítés nélkül átvett eszközök és szolgáltatások piaci értéke – korábban ezek hasonló néven szerepeltek a rendkívüli bevételek között.

A távkönyvelés leköveti a rendkívüli ráfordítások kivezetését is.

A korábban rendkívüli ráfordítások közé sorolt események többsége az átalakult 868-as számú számlacsoportba került. A 868-as csoport új javasolt neve “Nem részesedéshez vagy értékpapírhoz kapcsolódó egyéb ráfordítások” lett. A könyvelő gyakorlatában néhány fontosabb alcsoportja az új csoportnak:

8681.: Társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban meghatározott értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbség miatt realizált veszteség.

8682.: Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelések értéke – korábban ezt elengedett követelésnek hívta az online könyvelés a rendkívüli ráfordítások között.

8684-8687.: Átadott támogatás, fejlesztési célra kapott, visszafizetendő támogatás, térítés nélkül átadott eszközök és nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke – korábban ezek hasonló néven szerepeltek a rendkívüli ráfordítások között.