Könyvelés helyben - könyvelés távban 06-20-333-4444

A Kft, Bt, egyéni vállalkozás könyvelés során naponta találkozunk javító számlákkal. Eddig elég nagy volt a zavar a különféle elnevezésű korrekciós számlákkal kapcsolatban, de 2018. január 1-jét követően az eddigi sokféle nevű bizonylatok leváltásával a törvény sokban egyszerűsíti a vállalkozók és a könyvelő életét. A változás egyaránt érinti a hagyományos, papír-alapú számlázást, és az online könyvelés, illetve online számlázás területét.

Megszűnt a korrekciós bizonylatok eddigi több fajtája (stornó számla, helyesbítő számla), és ha bármely korábban kiállított szála javításra szorul, azt egységesen számlával egy tekintet alá eső okirat-tal lehet helyesbíteni. Egyúttal a korábbi elnevezések is elfogadhatók maradnak.

A lényeg tehát az, hogy ezután egységesen számlával egy tekintet alá okiratnak hívja a javító számlákat a könyvelés, és akkor felel meg ez az előírásoknak, ha tartalmazza szükséges a formai elemeket: egy korábban kiállított számlára hivatkoznak, és annak valamely adattartalmát módosítják.

Lényeges információ az is, hogy a befogadó könyvelő már nem kérheti a hibás számlának a visszaküldését a számlakiállítónak, mert elegendő a fenti javító számlát kérnie. Az eredeti – de hibás – számla a javító okirattal együtt befogadható és az online könyvelés, távkönyvelés számára feldolgozható.