Könyvelés helyben - könyvelés távban 06-20-333-4444

Ahogy a cím is utal rá, azt szeretném megvizsgálni, hogy a könyvelőiroda szavunk egybe írandó, vagy esetleg külön.

Az MTA helyesírási tanácsadója ezt a figyelmeztetést adja: A különírás-egybeírás témakör különösen összetett eleme a magyar helyesírás rendszerének. A szabályok sokszor többértelműek, a nyelvhasználók szövegkörnyezetet értelmező képességére építenek.

De nézzük konkrétan az erre vonatkozó szabályt:

Ha két szó kapcsolatának jelentése több vagy más, mint a tagok jelentésének együttese, akkor ezt az alkotóelemek egybeírásával érzékeltetjük. Például a szárazföld nem azt jelenti, hogy ’nem nedves föld’, hanem hogy ’a Föld felszínének tengerrel, vízzel nem borított része’.

A könyvelő iroda tehát azt jelentené, hogy egy olyan (általános) irodáról beszélünk, amelyik (éppen) könyvel valamit. Ezzel szemben a könyvelőiroda jelentése összetett alakban ennél ‘több’, hiszen egy olyan vállalkozást takar, amelyik kifejezetten egyéni vállalkozók, cégek, egyesületek, alapítványok könyvelésével foglalkozik.

Ezért a helyes írása 🙂 ennek a szónak: könyvelőiroda.