Könyvelés helyben - könyvelés távban 06-20-333-4444

A legtöbb cégvezető el szokott menni évente legalább néhányszor színházba, érdemes ezért tudni azt, hogy ha a színházjegyet a vállalkozás biztosítja a munkavállalói részére, akkor annak a könyvelése bizonyos körülmények között teljesen adómentes lehet (a cikk írásakor, 2016-ban). Így szól az elszámolási szabály: “Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontjának rendelkezése alapján nem pénzben kapott juttatásként adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény  (kiállítóhely)  kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj.”

Mit jelent ez pontosan, mikor adómentes ez a kifizetés a munkavállalók felé?

Egyrészt felső korlátot jelent személyenként (dolgozónként) az évi 50 ezer forint, ami együttesen értendő a színházjegyre, sporteseményre, könyvtári beiratkozási díjra, stb.

Másrészt ezt a juttatást a cég nyújtja a dolgozói felé, így célszerű, hogy a belépőjegy számlája a cég nevére kerüljön kiállításra.

Harmadrészt ez a juttatás a cafeteria része, ami azt jelenti, hogy a cég által kínált, ilyen nem pénzbeli juttatásokat minden munkavállaló felé azonos feltételekkel kell biztosítani. Ha egy cég ilyet szeretne adni a dolgozóinak, akkor erre egy rövid szabályzatot kell készítenie (vagy a könyvelő iroda – Tatabánya elkészíti), és a szabályzat alapján dokumentálnia kell, hogy ki, mikor, milyen juttatásban részesült. A szabályzat nem tartalmazhat kizárásokat, de természetesen senki sem kötelezhető arra, hogy színházba menjen a cég költségén, így bárki lemondhat róla.

A félreértések elkerülése végett az adómentes kifizetés azt jelenti, hogy ezeket a fenti szabályoknak megfelelő kifizetéseket nem terheli semmilyen adó vagy járulék.