Könyvelés helyben - könyvelés távban 06-20-333-4444

Bevezetésképpen álljon itt a hivatalos tatabányai NAV oldalon elérhető meghatározás: „a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, ‘adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás’ elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető”.

Mit jelent ez? 2016-tól az adóhatóság szeretné egyszerűsíteni az adóellenőrzést azzal, hogy előírják, hogy a könyvelő-számlázóprogramok rendelkezzenek adatexport funkcióval. Az adatexport lényege, hogy az ellenőrzés során már nem kell csakis a könyvelő által biztosított papír-alapú dokumentumokra hagyatkozniuk, hanem egy olyan rendszerben képesek bekérni a vállalkozás tetszőleges időszakában kiállított számláit, amit a saját elemző szoftveres rendszerük képes importálni. Az ilyen elemzéssel fel tudják gyorsítani az ellenőrzést, és lényegesen könnyebben ki tudnak mutatni olyan mintákat, amiket az ellenőr az emberi átlátóképesség korlátozott volta miatt nem vehet észre.

Az adatexport funkcióról a könyvelő-számlázó program készítőjének kell gondoskodnia. A vállalkozó – vagy a könyvelő – feladata az, hogy meggyőződjön róla, hogy olyan számlázó programot használ, ami teljesíti az új törvényi feltételt. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy 2015-ös előírás szerint a számlázó programot be kell jelenteni a NAV felé, erre rendszeresítettek egy nyomtatványt. Ha tehát a vállalkozás – akár a könyvelő javaslatára – úgy dönt, hogy váltanak számlázó programot, például áttérnek az irodai számlázó programról egy online számlázóra, akkor az új programot be kell jelenteni a hatóság felé.

Az adatexport 2016-os bevezetése természetesen nem érinti a kézileg, számlatömb segítségével kiállított számlákat. Ezeket továbbra is papír-alapon kell bemutatnia a könyvelőnek egy ellenőrzés során. Hasonlóképpen az adatexport nem mentesít a papír-alapú számlák papíralapon történő megőrzésének és bemutatásának kötelezettsége alól sem.